ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/05/1981

אגודת הסטודנטים באוניברסיטה של תל-אביב; הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מ. כהן; מוזאון הארץ; שאילתות של חברת-הכנסת א. נמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים