ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/05/1981

דיון במסקנות בנושא: קביעת אמצעי בטיחות מתאימים לטיולי תלמידים ונוער; דיון במסקנות הוועדה בנושא: הספורט בישראל; דיון במסקנות הוועדה בנושא: מניעת סגירת גני ילדים פרטיים; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים