ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1981

הצעה לסדר של חבר- הכנסת י. מילוא; חוק מורשת העדות, התשמ"א-1981 (הצעת חוק של חבר - הכנסת י. חשאי); קביעת אמצעי בטיחות מתאימים לטיולי תלמידים ונוער (הצעה לסדר- היום של חברת - הכנסת ש. שטרן- קטן); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים