ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1981

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: הצורך בהעמקת הטיפול בנוער (הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים