ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1981

הצורך בהעמקת הטיפול בנוער (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מ. קצב)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים