ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/03/1981

חוק הלשון העברית, התש"ם- 1980(הצעת -חוק של חבר-הכנסת מ. שמיר) -חוק; חוק השימוש בשפה העברית, התש"ם-1980-הצעת -חוק של חבר-הכנסת ז. שובל; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים