ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/02/1981

הצורך בהעמקת הטיפול בנוער (הצעה לסדר-היום של חבר- הכנסת מ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים