ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/02/1981

המכינות הקדם-אקדמיות-קריטריונים לקבלה למכינות הקדם-אקדמיות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים