ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/12/1980

חוק השימוש בשפה העברית, התש"ם-1980 (הצעת-חוק של חבר-הכנסת ז. שובל); חוק יסוד: הלשון העברית, התש"ם-1980; חוק הלשון העברית, התש"ם-1980 (הצעת חוק של חבר-הכנסת מ. שמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים