ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/11/1980

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 14), התש"ם-1980 הצעת חוק של חבר הכנסת י. יצחקי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים