ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/11/1980

הודעה בדבר אישור גביית תשלומים בעד אספקה ושירותים נוספים ושיעורם; שאילתות; תיקון טעות בחוק יד יצחק בן צבי (תיקון מס' 2), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים