ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/11/1980

חוק הלשון העברית - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ז. שובל ומ. שמיר; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים