ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/10/1980

הצורך בהעמקת הטיפול בנוער (הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת מ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים