ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/07/1980

אי חלוקת תעודות הבגרות למסיימות כתות י"ב בשנות הלימודים:, התשל"ז, התשל"ח, התשל"ט וכן לא אישורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים