ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/07/1980

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 15), התש"ם - 1980 (הצעת חוק של חבר הכנסת ב. צ. רובין); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: היערכות מערכת החינוך נוכח הקיצוצים (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת א. נמיר); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: כללי ההתקבלות למוסדות להשכלה גבוהה (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. רוזוליו); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: שנת הילד הבינלאומית - (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת י. יצחקי, א. נמיר, ש. שטרן-קטן ותופיק טובי); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים