ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1980

בחירת חברי ועדת החינוך והתרבות לוועדה המשותפת עם ועדת העבודה והרווחה לעניין חוק חינוך תיכון חובה; הצורך בהעדפת החינוך בגיל הרך (הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת א. נמיר); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים