ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/07/1980

הקיצוץ במפעל ההזנה (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. נמיר); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים