ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/06/1980

הצורך להכניס שינויים בתכניות הלימודים ודפוסי ההוראה בבתי-הספר הממלכתיים - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת א. רובינשטיין; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים