ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/06/1980

בחירת חברי ועדת החינוך והתרבות כחברים במועצת יד יצחק בן-מבי; חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התש"ם-1980; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים