ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/06/1980

הספורט בישראל (הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת י. יצחקי); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים