ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/06/1980

הצורך להכניס שינויים בתכניות הלימודים ודפוסי ההוראה בבתי-הספר הממלכתיים (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת א. רובינשטיין); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים