ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1980

הרמת כוסית לרגל חילופים בתפקיד מנהל האגף לתרבות ואמנות במשרד החינוך והתרבות, פרישת הגברת לאה פורת וכניסת מר אבנר שלו; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים