ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1980

שאילתות; תשלומים בעד אספקה ושירותים נוספים ושיעורם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים