ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1980

המגורים המעורבים במעונות הסטודנטים באוניברסיטת באר-שבע- הצעה לסדר- היום של חברת הכנסת שרה שטרן -קטן; כללי ההתקבלות למוסדות להשכלה גבוהה-הצעה לסדר- היום של חבר- הכנסת דניאל רוזוליו; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים