ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1980

חוק חינוך ממלכתי (תיקון), התש"ם-1980 (הצעת-חוק של חברת-הכנסת ש. שטרן -קטן); חוק לימוד חובה (תיקון מס' 6), התש"ם-1980 (הצעת חוק של חבר-הכנסת ב. צ. רובין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים