ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/03/1980

מסקנות ועדת החינוך בנושא הקמת קרן לחינוך מבוגרים הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת א. מויאל; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: המגורים המעורבים במעונות הסטודנטים באוניברסיטת באר שבע (הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת ש. שטרן-קטן); מסקנות ועדת המינוי והתרבות בנושא: מערכת החינוך ועיכובים משכורות המורים, הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים