ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/01/1980

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 14), התש"ם-1980(הצעת חוק של חבר-הכנסת י. יצחקי); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים