ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/01/1980

מערכת החינוך ועיכובים בתשלומי משכורת המורים (הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת ח. גרוסמן, ע. נוף, מ. פעיל וא. שריר); שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים