ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/12/1979

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: התפרעות באסיפה באוניברסיטה העברית (הצעות לסדר היום של חברי-הכנסת י, שריד, א. אבנרי, צ. ביטון, ז. עטשי, ר. מילוא, וש. אלוני; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: ממצאי דו"ח פרופ' מינקוביץ על מערכת החינוך; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: שאלת קיומן של קייטנות לילדים בעיירות פיתוח נוכח קיצוצים בתקציב (הצעה לסדר-היום של חה"כ א. נמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים