ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/12/1979

חוק לימוד חובה (תיקון) (חינוך מיוחד), התשל"ט-1979-הצעת חוק של חבר הכנסת י. יצחקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים