ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/11/1979

חוק לימוד חובה, התש"ט - 1949; שאילתות; שנת הילד הבינלאומית - (הצעה לסדר היום של חה"כ י יצחקי, א. נמיר, ש. שטרן - קטן ומ. וילנר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים