ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

כללי פיקוח על בצי-ספר (מבחנים למתן רישיונות) (תיקון), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים