ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/11/1979

דיווח על המתרחש במערכת החינוך לאור העיצומים של המורים; שאילתות; שנת הילד הבינלאומי (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת יצחקי, נמיר, שטרן-קטן ווילנר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים