ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/10/1979

חוק לימוד חובה (תיקון) (חינוך מיוחד), התשל"ט-1979- הצעת חוק של חבר-הכנסת י. יצחקי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים