ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1979

דיון בטיוטת מסקנות הוועדה בנושא: יום חינוך ארוך - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ש. דורון; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים