ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1979

חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ט-1979; חוק לתיקון תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים