ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1979

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: שידורי הטלוויזיה בשפה הערבית- (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ח. גרוסמן, ז. עטשי, א. מלמד וא. יגורי); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים