ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1979

שאילתות; תפקודו של מנהל רשות השידור הצעה לסדר היום של חה"כ לבני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים