ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1979

חוק רשות השידור (תיקון מס' 5), התשל"ט -1979 (הצעת חוק של חברי - הכנסת י. ברמן ור. מילוא)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים