ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/06/1979

חוק רשות השידור (תיקון מס' 5), התשל"ח -1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים