ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/06/1979

שאילתות; שידורי הטלוויזיה בשפה הערבית (הצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת ח. גרוסמן, ז. עמשי, א. מלמד, א. יגורי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים