ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/05/1979

שאילתות; שידורי הטלוויזיה בשפה הערבית הצעות לסדר היום של חה"כ: גרוסמן, יגורי, מלמד ועטשי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים