ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/04/1979

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: ריכוז קטינים במקדש קרישנה בתל אביב (הצעה לסדר היום של חבר -הכנסת י. יצחקי); שונות; תיפקודו של מינהל רשות השידור (הצעה לסדר- היום של חה"כ א. לבני)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים