ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/02/1979

מסקנות ועדת המשנה של ועדת החינוך והתרבות בנושא: ממצאי דו"ח פרופ' מינקוביץ על מערכת החינוך (הצעות לסדר היום של חברי - הכנסת ח. גרוסמן, מ. קצב ומי. פעיל); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים