ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/02/1979

מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנושא: מצב החינוך הערבי בישראל (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ח. זיאד)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים