ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/12/1978

המשך הדיון על תקציב משרד החינוך והתרבות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים