ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/08/1978

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין: הצורך הדחוף לפעול להקמת בית-ספר לילדי השכונה הערבית "עבאס" בחיפה; מסקנות ועדת החינוך והתרבות של הכנסת בנושא: מחסור במורים בדרום הארץ; שאילתות; שביתת המורים בבתי-הספר העל-יסודיים והאיום בשביתה בבתי הספר היסודיים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים