ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/07/1978

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: מחסור במורים בדרום הארץ (הצעות לסדר היום של חברי - הכנסת מ. פעיל, י. ז'. אמיר ומ. קצב); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: התסיסה באקדמיה בצלאל (הצעות לסדר - היום של חברי - הכנסת א. נמיר ומ. פעיל); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים