ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/07/1978

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ח - 1978; המלצות הוועדה לבדיקת נושא האבטחה במוסדות החינוך; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: מחסור במורים בדרום הארץ (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת מ. פעיל, י. ז'. אמיר ומ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים