ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/07/1978

הודעת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות בעניין בית ספר "אהל" בתל אביב; מחסור במורים בדרום הארץ (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת א. אליאב, י. ז. אמיר ומ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים